bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Udostępnienie informacji publicznych w PIW w Przasnyszu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami).

Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

* na piśmie,
* ustnie - jedynie w zakresie informacji, które mogą być niezwłocznie udostępnione.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobą uprawnioną do udostępnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przasnyszu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu, a w przypadku jego nieobecności zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Word)

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (Acrobat Reader)
Opublikował: Jacek Pogorzelski
Publikacja dnia: 06.10.2010
Podpisał: Jacek Pogorzelski
Dokument z dnia: 06.10.2010
Dokument oglądany razy: 6 394