bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

PETYCJE

Dostępność dla obywateli z dniem 06 września 2015r. !!!!

ustawa o petycjach

Powyższa zakładka została przeznaczona do zamieszczania informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Werterynarii w Przasnyszu, datę ich złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i mazwisko oraz nazwę podmiotu, w intresie którego petycja została złożona. 

Informacja, o której mowa powyżej w przypadku wpłynięcia petycji, niezwłocznie aktualizowana będzie o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dane dotyczące zasięganych opini, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji zgodnie z tereścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku poz 1195)

Petycje

Aktualne petycje:

Data Podmiot wnoszący Przedmiot petycji pliki do pobraniaOpublikował: Jacek Pogorzelski
Publikacja dnia: 09.02.2016
Podpisał: Jacek Pogorzelski
Dokument z dnia: 13.08.2015
Dokument oglądany razy: 5 016