bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Informacje Dla Lekarzy Weterynarii oraz Urzędowych Lekarzy

Procedura - nadzór nad obrotem zwierzętami

Program zero tolerancji

Wysyłkowa sprzedaż leków

ASF materiały szkoleniowe dla lek. wet.

ASF zasady próbkobrania

Konie - Procedura weryfikacji IRZ koniowatych-aktualizacja-2015.04.2015

Konie - Zasady dobrej praktyki weterynaryjna w leczeniu koni - Życie Weterynaryjne - 2015 - 90(5)

Konie - DYREKTYWA 2001/82/WE

Konie - Rozporządzenie Komisji (UE)  504/2008

Konie - Rozporządzenie Komisji (WE) 1950/2006

Konie - Rozporządzenie RADY (EWG) 2377/90

Konie - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/262

WAŻNE!!! Uprzejmie przypominamy, że w dniu 23 czerwca 2013r. X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii przyjął Uchwałę nr 18/2013/X w sprawie zmiany treści art. 17 Kodesku Etyki Lekarza Weterynarii w spawie postępowania lekarsko-weterynaryjnego przed podjęciem leczenia zwierzęcia. 

Ważność problemu zaistniała w nawiązaniu do auditu FVO z zakresu realizacji krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. Jednocześnie pragniemy zwrócic uwagę, że w listach kontrolnych SPIWET zawarty jest zakres kontroli dokumentacji lekarskiej, w tym zapisów o przeprowadzonych badaniach uzupełniających.

Podczas kontroli stad drobiu z zakresu realizacji programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu, będzie starannie analizowane postępowanie lekarsko-weterynaryjne lekarzy opiekujących się fermami drobiu, na podstawie zapisów w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Poniżej treść uchwały. 

    Uchwała nr 18/2013/X - art. 17 Kodeks Etyki

Wyznaczenia do czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu na rok 2016

Ogłoszenie w sprawie wyznaczeń na 2016 rok.pdf

Deklaracja gotowości.pdf

Oświadczenie 1.pdf

Oświadczenie 2.pdf

Wzór zaświadczenia o przeszkoleniu.pdf

Dz.U. z 2004r nr 89 poz 860.pdf

Dz.U. z 2008r. nr 166 poz.1034.pdf

Wyznaczenia do czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu na rok 2017

Ogłoszenie w sprawie wyznaczeń na 2017 rok.pdf

Deklaracja gotowości.pdf

Oświadczenie1.pdf

Oświadczenie 2.pdf

Wzór zaświadczenia o przeszkoleniu.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Dz.U.z 2004r nr 89 poz. 860.pdf

Dz.U. z 2008r nr 166 poz.1034 .pdf

  Wyznaczenia do czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu na rok 2018

Ogłoszenie w sprawie wyznaczeń na 2018 rok.pdf

PROCEDURA wyznaczania lekarzy weterynarii.pdf

Załącznik nr 1 - deklaracja gotowości.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o kwalifikacjach.pdf

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekolizyjności prawnej.pdf

Załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Załącznik nr 5 - oświadczenie - ZUS.pdf

Załącznik nr 6 - procedura obiegu dokumentacji.pdf

Wyznaczenia do czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na rok 2018 - bioasekuracja

Ogłoszenie w sprawie wyznaczeń na 2018 rok - bioasekuracja.pdf

Załącznik 1a - deklaracja gotowości.pdf

Wyznaczenia do czynnośći zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu na rok 2019

Ogłoszenie w sprawie wyznaczeń na rok 2019.pdf

Załącznik 1 - deklaracja gotowości.pdf

Załącznik 2 - arkusz oceny.pdf

Załącznik 3 - oświadczenie ZUS.pdfOpublikował: Jacek Pogorzelski
Publikacja dnia: 20.11.2018
Podpisał: Jacek Pogorzelski
Dokument z dnia: 24.10.2013
Dokument oglądany razy: 6 397