Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przasnyszu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu
lek. wet. Anna Zawadzka

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu
lek. wet. Daria Gutowska

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Edyta Ropelewska

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Anna Witka

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet Jerzy Bobiński

Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
inż. Anna Wojciechowska

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Główny księgowy
mgr inż. Ewa Magdalena Koper

Referent do spraw administracyjnych i kadrowych
inż. Krystyna Bednarska

Referent do spraw organizacyjnych
Wioleta Wiśniewska

Metadane

Data publikacji : 13.03.2020
Data modyfikacji : 04.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Zawadzka

Opcje strony

do góry