Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Aktualnie znajdujesz się na:

PLW w Przasnyszu ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko inspektora weterynaryjnego

NABÓR WEWNĘTRZNY

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

ul. Szpitalna 10a, 06-300 Przasnysz

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Egzekwowanie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt i aktów prawnych wydanych na jej podstawie, na poziomie gospodarstw rolnych; współpraca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przasnyszu, przeprowadzanie kontroli na miejscu w siedzibie stada
 • Kontrola wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) we wszystkich obszarach związanych z płatnościami w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, przeprowadzanie kontroli na miejscu w siedzibie stada
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami zajmującymi się utrzymywaniem zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, w szczególności w zakresie ich dobrostanu
 • Obsługa informatycznych programów i systemów obowiązujących przy wykonywaniu poszczególnych czynności (SERPIW, IW-SIRZ)
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, dobrostanem zwierząt w szczególności w trakcie chowu, obrotu i transportu

 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i sprawozdawczości

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS, pakietu WS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • kultura pracy i kultura osobista

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 25 luty 2021 r. do pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. administracyjnych i kadrowych w formie formularza aplikacyjnego.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.02.2021
Data modyfikacji : 25.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Baran

Opcje strony

do góry